Opit

Elämä on oppimista ja oppiminen parasta elämässä! Kokoan seuraelämän opit, oivallukset ja erehdykset tänne.

Oppi 4 – lukuihin on viisasta suhtautua innolla mutta nöyrin mielin

Minulle luvut eivät ”puhu” ja siksi olenkin opetellut panemaan niitä taulukoihin tai piirtämään niistä kuvia, jotta hahmottaisin paremmin kehitystä ja eri asioiden suhdetta toisiinsa. Alla olevassa kuvassa on 20 Suomen suurinta golfseuraa vuonna 2023 ja niiden jäsenmäärien kehitys kolmen vuoden ajalta. Punaisella merkityt ovat menettäneet jäseniä, vihreät ovat kasvattaneet jäsenmääriään. Olen merkinnyt seurojen sijoitukset koko Suomessa ja erikseen Uudellamaalla. Vasempaan reunaan, taulukon ulkopuolelle, on kirjattu sijoituksen muutos vuodesta 2022 vuoteen 2023.

Kun miehet ja naiset panee kaavioina vierekkäin, näkee nopeasti, miten erilainen painotus niissä on ikäryhmittäin. Alle 20-vuotiaiden osuus on sukupuolesta riippumatta aikalailla sama, mutta sen jälkeen ero alkavat. Miespelaajia on varsin tasaisesti kaikista ikäryhmistä mutta naisissa korostuvat yli 50-vuotiaat.

Olemme SHG:ssä asettaneet seuran keskeiseksi tavoitteeksi pelitaitojen kehittämisen. Siksi tätä alla olevaa kuvaa, joka kertoo eri tasoitusryhmissä olevien pelaajien osuudet kolmen viime vuoden ajalta, on tosi kiva katsoa. Vastaava positiivinen kehitys on tapahtunut myös naisissa. Hyvä hyvä!

Oppi 3 – hyvä hallintotapa kuuluu myös golfyhteisöille

Golfliiton koulutuksessa 29.3.2022 esiteltiin golfyhteisöille rakennettua hyvän hallintotavan mallia. Kirjasin tähän koulutuksessa käsiteltyjen aiheiden pääotsikot, niistä syntyy lista asioista, jotka pitäisi määritellä ja dokumentoida, jotta hyvä hallinto toteutuisi. Lisää voit käydä lukemassa Golfliiton sivuilta, linkki löytyy otsikkolistauksen alta.

 1. Yhtiön ja seuran perustiedot; yhtiöjärjestys ja yhdistyksen säännöt
 2. Yhtiön ja seuran hallitusten tehtävät, vaatimukset jäsenille ja jäsenten valinta
 3. Hallitusten työjärjestykset
 4. Perehdytysmallit; työntekijöille ja luottamushenkilöille
 5. Tehtävänjaot hallitusten, hallitusten puheenjohtajien ja toimitus-/toiminnanjohtajan välillä
 6. Hallitusten toiminnan arviointikäytännöt
 7. Kehittämistehtävien vastuut
 8. Hallitusten puheenjohtajien ja toimitus-/toiminnanjohtajien vastuut ja yhteistyö
 9. Ulkopuolisten asiantuntijoiden tarve ja käyttäminen
 10. Operatiivisen johdon varahenkilöjärjestelmä
 11. Operatiivisen toiminnan organisoimisen malli
 12. Palkitsemisjärjestelmät
 13. Sisäinen valvonta ja tarkastus
 14. Riskienhallinnan periaatteet
 15. Tilintarkastajien asema
 16. Yhtiöjärjestyksen ajantasaisuus ja tarpeenmukaisuus
 17. Golfseuran sääntöjen ajantasaisuus ja tarpeenmukaisuus
 18. Viestintä
 19. Yhteiskuntavastuu
https://golf.fi/seuroille/parhaat-kaytannot/golfyhteison-hyva-hallinto/

Oppi 2 – vuonna 2021 tehtiin taas uusia ennätyksiä Suomi-Golfissa

Golfliiton Seuratoimijapäivillä 15.1.2022 jaettiin uunituoretta tilastotietoa suomalaisesta golfista. Kokosin tähän muutaman mielenkiintoisen tiedon.

 • Vuonna 2021 golfia pelasi 157 175 harrastajaa. Se on uusi ennätys.
 • 71 % pelaajista oli miespuolisia, 29 % naisia tai tyttöjä.
 • Golfarien keski-ikä oli 47,6 vuotta. Se on alhaisempi kuin koskaan. Miesten keski-ikä oli 46,4 ja naisten 51,0 vuotta.
 • Miesgolfarien ikäpyramidi on tasaisempi kuin naisten, kentillä oli melko tasaisesti eri ikäisiä miehiä. Naisgolfareissa korostuvat yli 50 vuotiaat ja 30-40 vuotiaita on vähän.
 • Naisgolfarien tasoitusten keskiarvo on 34,6 ja miesgolfarien 24,3.
 • Vuonna 2021 suoritettiin 17 000 green card koetta. Se on uusi ennätysmäärä. Vuonna 2020 kokeita suoritettiin 15 000 kappaletta ja kaikkina sitä aiempina vuosina ollaan jääty alle 10 000 suoritukseen, lukuun ottamatta vuotta 2012 jolloin suorituksia tehtiin 10 500.
 • Greencardin suorittaneiden keski-ikä oli vuonna 2021 31 vuotta.
 • Vuonna 2021 golfareiden suurin tyytymättömyyden aihe oli peliaikojen huono saatavuus. Se laski yleistä tyytyväisyyttä erityisesti Uudellamaalla. Golfareiden kokonaistyytyväisyys (= halu suositella golfkenttää muille) on laskenut kaikkialla Suomessa, Itä-Suomea lukuun ottamatta.
 • Tyytymättömyyden lisääntymisestä huolimatta Suomi-Golf voi paukutella hienolla asiakaskokemuksella, sillä suomalaisten pelaajien tyytyväisyys on Pohjois-Euroopan paras.
 • Koko Suomessa pelattujen golfkierrosten määrä laski jonkin verran vuodesta 2020 mutta on edelleen huimalla tasolla. Suomessa pelattiin kaudella 2021 kaikkiaan 3,7 miljoonaa golfkierrosta.

Oppi 1 – edelliset puheenjohtajat ovat jättäneet huiman perinnön

SHG ry:llä on ollut puheenjohtaja perustamisvuodestaan 1965 alkaen. Kautta aikain ensimmäinen SHG:n puheenjohtaja oli Veikko A. Puhakka, joka oli 60-luvun Golfliiton ”propagandavaliokunnan” vetäjä ja oman aikansa golfalan ”sarjayrittäjä”. Ennen SHG:n perustamista Puhakka nimittäin oli mukana Kokkolan, Lahden ja Kymen Golfin perustamisissa.

Puhakan jälkeen SHG ry:llä on ollut kaikkiaan 10 miestä puheenjohtajanaan ja nyt ensimmäistä kertaa nainen. Lyhin puheenjohtajakausi on ollut vuoden mittainen (Antero Koponen 1982) ja pisin yhdeksän vuotta (Jouko Laitinen 2013-21). Suurelle yleisölle tunnetuin SHG:n puheenjohtajista lienee Ere Kokkonen, joka luotsasi SHG:tä 1987-1991 ja jonka aikana rakennettiin Luukin täydennykseksi Lakiston kenttä ja perustettiin kenttäyhtiö, SHG Oy.

SHG ry:n puheenjohtajilla on ollut kysyntää Gofliiton puolelle. Ensimmäinen puheenjohtajamme Puhakka siis hoiti golfliiton ”propagandaa” kultaisella kuusikymmentäluvulla. Vuosina 1977-81 SHG:n puheenjohtajana toiminut Erkki K M Leppävuori toimi Golfliiton hallituksessa vuosina 1978-1993, josta ajasta puheenjohtajana vuodet 1986-1993.

Pekka Lindroos (SHG ry:n puheenjohtaja 2009-12) on nyky-SHG:n vahva vaikuttaja. Hän toimi Eurooppalaisen EGA:n Championship Committeen jäsenenä 1997-2000 ja Golfliiton varapuheenjohtajana 2012-2015. Lindroos on ollut SGL:n sääntö- ja tasoitustoimikunnan jäsen vuodesta 1987 ja hän on SGL:n tason 1 tuomari, eli kansainvälisiin tuomaritehtäviin kelpoinen. Viime vuosina Pekkaa on nähty usein Golfliiton liittokokousten puheenjohtajana.

Huima on aiempien puheenjohtajien jättämä perintö. On siinä likalle saappaita täytettäväksi!