Ruutujumi päättyy, kausi alkaa!

Golfkausi alkaa ja kirjoituspöytäkausi päättyy. Vihdoin!

Olen kauden alkamisen kynnyksellä superhypertyytyväinen. Talven aikainen suunnittelu- ja valmistelutyö onnistui SHG:ssä erittäin hyvin! Kenttäyhtiössä ja seurassa saatiin talvella aikaan tavanomaista enemmän ja myös tavanomaisesta poikkeavaa. Kauden 2024 suunnittelun lisäksi työstettiin asioita, joilla on pitkäkestoisempaa vaikutusta toimintaamme.

Kerron neljä esimerkkiä talven uurastuksesta. Niiden tekijät ansaitsevat huikeat aplodit.

Ensinnäkin. Olemme saaneet Luukin ja Lakiston kentille kansainvälisen GEO ympäristösertifioinnin. Kenttämme olivat järjestyksessä 18. ja 19. suomalaiset kentät, jotka ovat saaneet sertifikaatit. Hienoa vai mitä!

Jos on ollut jossain sertifiointiprosessissa mukana, tietää että se vaatii harrasta ja tarkkaa tietojen kokoamista ja dokumentointia. GEO-sertifioinnissa myöntävä taho ja todentajat vaativat nähtäväkseen yli 20 eri osa-alueelta kaikkiaan yli 150 kentänhoitoon, kenttäalueen luontoon ja kenttäyhteisön toimintaan liittyvää tietoa. Tietojen kokoajana toimi kenttämestarimme Tiina Kotajärvi yhdessä toimitusjohtaja Jarkko Raskin ja apulaiskenttämestarien kanssa. Kenttäyhtiön hallituksen jäsen Jorma Lammila mentoroi ja kiritti tekemistä.

Toiseksi. Olemme käynnistäneet molempien kenttien riskikartoitusten laadinnan. Kartoituksissa käydään kaikki toiminta-alueet systemaattisesti läpi parkkipaikoilta ja klubeilta alkaen, jokaiselta tiiltä griinille ja griiniltä seuraavalle tiille. Kartoituksissa huomioidaan paitsi pelaajien näkökulma, myös kentänhoidon reitit ja tehtäväalueet sekä alueella mahdollisesti liikkuvat ulkopuoliset henkilöt. Lopputuloksena syntyy näkemys siitä, minkälaisia vaaranpaikkoja kenttäalueillamme tai muualla on. Kun ne ovat tiedossa, vaaranpaikat priorisoidaan ja tunnistetaan ne, joille on tarpeen tehdä jotain. Työn tekemisestä on kantanut päävastuun kenttätoimikunta ja raamit työlle on rakentanut Jorma Lammila ja kenttäyhtiön hallituksen ja kenttätoimikunnan puheenjohtaja Jouko Laitinen.

Kolmanneksi. Olemme hakeneet ja saaneet junioritoiminnallemme Golfliiton laatuleiman eli Laatuseura-sertifikaatin. Totesimme junnutoimikunnan uuden vetäjän Aleksi Ahdin kanssa, että toimintamme täyttää – ja osin jopa ylittää – Golfliiton vaatimukset laatuseuralle. Miksi emme siis näkisi pientä vaivaa sen eteen, että saisimme laadulle myös virallisen leiman. Niinpä Aleksi ja junnutoimikunnan Ulla Mauro sekä junnujen opetustoiminnasta vastaava Head Pro Hanna-Leena Ronkainen aloittivat tiiviin ja todella tehokkaan urakan junnutoiminnan hallinnon, toimintamallien ja tavoitteiden kuvaamiseksi sertifioinnin vaatimalla tavalla. Työ aloitettiin helmikuulla ja jo huhtikuun lopulla Golfliiton Mika Hollo kävi luovuttamassa sertifikaatin meille. Saattoi olla kyseisen sertifikaatin nopein haku- ja myöntöprosessi ikinä. Mahtavaa toimintaa Aleksi, Ulla ja Hansku!

Neljänneksi. On ilo kertoa, että olemme hakeneet ja saaneet 7000 euron suuruisen avustuksen Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. OKM hyväksyi hanke-ehdotuksemme, jonka tavoitteena on löytää uudenlaisia tapoja nuorten golfareiden sitouttamiseksi lajiin ja seurayhteisöön. Haimme hankerahoitusta, koska nykyisen toimintamme kiinnostavuus on heikoimmillaan 16-30-vuotiaiden ikäryhmässä ja haluamme selvittää, miten meidän kannattaisi kyseisen ikäluokan kanssa toimia. Tämän hankehakemuksen kasasin itse viime vuoden lopulla ja jännitys hakemuksen kohtalosta jatkui peräti huhtikuun viimeiselle viikolle. Tuntui tosi hyvältä, kun päätös oli myönteinen ja voimme käynnistää hankkeen.

Kaikki neljä esimerkkiä kertovat siitä, että vaikka tämä laji ja SHG:läisten yhteisö on meille suuri ilon ja riemun aihe, osaamme sopivasti vakavoitua kun tahdomme tehdä parhaamme SHG:n tulevaisuuden eteen. Kertomieni esimerkkien kaltaiset tekemiset auttavat meitä kehittämään golfyhteisöämme määrätietoisesti kohti menestyksekästä tulevaisuutta.  

Nyt kun talvi vihdoin vaihtuu kevääseen, on kuitenkin aika siirtyä totisten touhujen ja silmiä rasittavien ruutujen ääreltä väylille ja viheriöille.

Toivotan sinulle erinomaisen hyvää alkavaa golfkautta. Ja kiitän sydämestäni kaikkia talvisia uurastajia, jotka ovat rakentaneet meille uuden upean kauden. Nautitaan siitä täysin rinnoin!

29.4.2024
Serti ja kaatti
fi vielä väliin ja on
kiitosten aika!