Knoppitietoa vai asian ytimestä?

Olen ahne tiedolle. Kun golfkausi päättyy, ryhdyn penkomaan lukuja ja faktoja. Tahdon tietää, mikä on muuttunut edellisestä vuodesta – ja yritän ymmärtää miksi.

Kauden 2023 osalta kiihkein tiedonkeruuvaihe on paraikaa käynnissä, ja kokosin tähän luettavaksesi listan kiinnostavia faktoja. Tietolähteinä on käytetty wisen raportteja, Golfliiton pelaaja- ja BI-tietokantoja ja Pelaaja ensin -kyselyjen tuloksia.

Toivottavasti tästä löytyy jotain sinua kiinnostavaa!

 • Pelaajat nuortuvat. Golfareiden keski-ikä laskee koko maassa, myös SHG:ssä. Kaudella 2023 määrällisesti suurin jäsenryhmä SHG:ssä olivat alle 40 vuotiaat. Heitä oli 819 henkilöä eli 37 % kaikista jäsenistä. 40-60 vuotiaita oli 636 eli 28 % ja yli 60 vuotiaita oli 774 eli 35 % kaikista jäsenistä.
 • SHG:ssä osakkeet kiinnostavat. Viiden viime vuoden aikana on tehty kaikkiaan 587 osakekauppaa. Osakkaita on tällä hetkellä kaikkiaan 1267 ja heistä 46 % on hankkinut osakkeen vuoden 2019 jälkeen.
 • SHG:n pelaajien keskitasoitus laskee. Tällä hetkellä se on kaikkien jäsenten osalta 21.3 mikä on 6 yksikköä pienempi kuin kaikilla suomalaisilla pelaajilla keskimäärin. Kolmen viime vuoden aikana SHG:n ero Suomen keskiarvoon on kasvanut joka vuosi. Olemme keskimääräistä parempia pelaajia tasoituksella mitaten. SHG:n miehistä 55 % pelaa alle 18.5 tasoituksella ja naisistakin 25 %.
 • Luukin ja Lakiston kierrosmäärät alkavat vakiintua. Koronan toi huiman nousun ja sen jälkeen on tultu jonkin verran alas. Nykyinen kierrosmäärien taso on selvästi koronaa edeltävää aikaa korkeampi. Tänä vuonna pelattiin 60 500 kierrosta, aiempia vuosia tasaisemmin molemmilla kentillä.
 • Osaketta ja pelioikeutta käytetään aktiivisesti. Niillä pelataan keskimäärin 30 kierrosta kaudessa. Hajonta on kuitenkin suuri. Eniten pelaavien kierrosmäärä on kolminumeroinen, vähiten pelaavilla kierrosmäärään riittää yksi numero.
 • SHG:ssä oli yhdeksän pelaajaa, jotka pelasivat kauden 2023 aikana yli 100 kierrosta omilla kentillä.
 • SHG:ssä käy eniten vieraspelaajia Kurkista (mikä ei ole ihme, sillä Kurk on Suomen suurin golfseura 6852 jäsenellään) ja Kurkin jälkeen yleisimmät vierasseurat olivat pelaajamäärien suuruusjärjestyksessä HIFK Golf, Keimola Golf ja Espoo Ringside Golf.
 • Golfopetus kiinnostaa. Se on kokenut SHG:ssä huiman nousun viiden viime vuoden aikana. Hyvä esimerkki ovat Kehity golfarina –projektin teematunnit, joilla on ollut huikeat 800 osallistumiskertaa kahden vuoden aikana.
 • SHG:n jäsenmäärän kasvu on tasaantunut. Koronan käynnistämä buumi toi yli 500 pelaajan kasvun jäsenmäärään. Nyt oltaneen ”huipulla” ja tulevina vuosina jäsenmäärä todennäköisesti laskee ja löytää uuden tasonsa.  
 • SHG on jäsenmäärältään Suomen 13. suurin golfseura. Uudellamaalla olemme sijaluvulla 7. Kahdenkymmenen suurimman joukossa on 9 seuraa, joiden jäsenmäärä on kasvanut kolmen viime vuoden ajan joka vuosi. SHG on yksi niistä.
 • Nuorimmat pelaajat ovat tyytymättömämpiä kuin muut. Pelaaja ensin –kysely kertoo, että alle 30-vuotiaiden pelaajaryhmä ei koe olevansa osa SHG:n yhteisöä. He eivät tunne itseään tervetulleiksi porukkaan. Tämä ei koske kaikkia, mutta kuitenkin isoa osaa nuorista.
 • Tunnelma ja palvelu ratkaisevat sen, miten hyvin pelaaja viihtyy. Ne ovat tärkeimmät suositteluhalukkuuteen vaikuttavat asiat. Palveluun luetaan mukaan myös viestintä ja operatiivisen johdon ja hallitusten toiminta. SHG:n NPS-luku (=suositteluhalukkuus) tippui yhdellä pykälällä vuodesta 2022 ja se on nyt 55.
 • Ihmiset ovat parasta. Pelaaja ensin –kyselyssä on muutamia avoimia kysymyksiä. Yhdessä niistä kysytään, mikä yhteisössä on parasta. SHG:läiset vastaavat: hyvä ilmapiiri, rentous, samanhenkinen porukka, tutut ja uusien ystävien saaminen.
 • Parannettavaakin on. Suurin osa avoimien vastausten toiveista kohdistuu kenttään, sen kuntoon ja kehittämiseen. Seuratoiminnalta odotetaan mukavia tapahtumia, panostusta golfetiketin edistämiseen ja parempaa viestintää.
 • Osakkaille järjestettiin keskusteluilta lokakuun alussa. Sen perusteella osakkaat ovat varsin tyytyväisiä. Suurimmat odotukset kohdistuvat kenttien kunnossapitoon ja kenttäasioista tiedottamiseen.  

Piirustelen huvikseni taulukoita tai muita koosteita. Valitsin tämän jutun täydennykseksi kolme graafia. Ensimmäisessä niistä on Suomen suurimmat golfseurat ja niiden jäsenmäärän kehitys kolmelta vuodelta. Toisessa kuvassa on eri ikäryhmien osuudet SHG:n pelaajista. Kolmannesta kuvasta näet, kuinka SHG:n miespelaajien tasoitusryhmät ovat kehittyneet viime vuosina. Klikkaa kuviin tästä.

20.11.2023

Kun tiedät paljon
ymmärrät ettet tiedä
juurikaan mitään