Kausi 2022: missä ja milloin SHG:läiset pelasivat?

Golfliitto kerää seuroilta jäsenmaksuja ja tarjoaa vastineeksi palveluja. Yksi parhaita – ellei jopa paras niistä – on muutamia vuosia käytössä ollut Pelaaja ensin -tietopalvelu.

Palvelussa on kolme osa-aluetta.

Jokainen golfari tuntee niistä yhden, Pelaaja ensin –kyselyn. Se selvittää pelaajien tyytyväisyyttä ja antaa golfyhteisölle tietoa kentän ja palvelun tilasta. Kyselyllä on kolme eri kohderyhmää; vieraspelaajat, jäsenet ja uudet jäsenet.

Pelaaja ensin -palvelussa on myös jäsentietokanta. Siitä seura näkee oman jäsenistönsä demografisia ja tasoitukseen liittyviä tietoja ja trendejä. Vaikkapa SHG:n osalta sen, että seuramme pelaajien keski-ikä kaudella 2022 oli 48 vuotta. Miesten osalta se oli reilut 46 vuotta ja naisilla 52 vuotta.

Kolmas sisältöalue on upouusi, lokakuussa lanseerattu pelidatan kokonaisuus. Uutuutensa vuoksi se on luonnollisestikin supermielenkiintoinen.

Saamme nyt varaus- ja pelitietoihin pohjautuvaa faktaa ja tilastoja siitä, ketkä kentillämme pelaavat ja milloin he pelaavat. Tähän saakka pelitietojen penkominen on ollut erittäin työlästä ja osin mahdotontakin.

Surffailin pelidatan parissa ja poimin kiinnostavia juttuja kuluneesta kaudesta. Valitsin tarkastelukohteeksi SHG:läiset, eli oman pelaajakuntamme.

Tähän alkuun yksi pohjatieto. SHG:läiset miehet ja naiset ovat yhtä aktiivisia pelaajia. Miesten osuus SHG:läisistä on 75 % ja naisten 25 %. Kaikista SHG:läisten pelaamista kierroksista 76 % on miesten ja 24 % naisten pelaamia. Peukut tasavahvuudelle.

Entä minkälaisia sitten ovat aktiivisimmat pelaajat – ja minkälaisia vähiten aktiiviset? Tästä on monella mutu-tuntumaa, nyt pääset tsekkaamaan, pitävätkö käsityksesi paikkansa!

Pelikierroksia pystyy tarkastelemaan demografisten tietojen (ikä, sukupuoli) ja pelitaitojen (tasoitusryhmät) perusteella. Pidin tarkastelun mahdollisimman yksinkertaisena: vertasin jäsentietoja pelitietoihin. Näin minkälainen pelaaminen on tyypillista kullekin ryhmälle ja korostuvatko jotkut asiat tiettyjen ryhmien kohdalla.

Tässä muutamia faktoja.

SHG:n jäsenistössä aktiivisin pelaajaryhmä ovat 60-69-vuotiaat. Myös 50-59-vuotiaat pelaavat hieman enemmän kuin muut. Tulos ei yllättäne ketään. Mutta yllättääkö se, että 20-30-vuotiaat ovat kolmas ikäryhmä, joka pelaa ryhmänä muita aktiivisemmin?

Kun peliaktiivisuutta tarkastelee tasoitusryhmien kautta, havainto on selkeä. Raja menee tasoituksessa 18,5. Sen alla olevat pelaavat ryhmänä enemmän kuin sen yläpuolella olevat. Reilusti yli puolet (56 %) kaikista kierroksista on kertynyt alle 18,5 tasoituksella pelaaville kun heidän osuutensa jäsenistöstä on 41 %. Yleisesti ottaen, mitä korkeampi tasoitus on, sitä vähemmän pelikierroksia kertyy.

Ja tässä pitää nyt muistuttaa itseäkin siitä, että puhutaan ryhmistä kokonaisuutena, ei yksilöistä. Kaikkiin ryhmiin mahtuu enemmän ja vähemmän aktiivisia pelaajia.

SHG:läisten suosituin pelipäivä on sunnuntai ja vähiten pelataan torstaisin. Toinen hiljaisempi päivä on lauantai, kun pelaajamäärät hiipuvat iltaa kohti huomattavasti aiemmin kuin muina viikonpäivinä. Lauantaisin pelaajien keski-ikä laskee, sillä erityisesti yli 70-vuotiaat harrastavat lauantaisin jotain ihan muuta kuin golfia.

Sunnuntai on naisten suosiossa: peräti viidesosa SHG:läisten naisten kierroksista pelataan sunnuntaisin. Naiset tykkäävät myös maanantaista, se on heidän peliaikavarauksissaan toiseksi suosituin. Lähtöajoista naiset suosivat eniten kellonaikoja 10-12. Peräti 26 % naisten varaamista ajoista osuu tälle välille. Miesten osalta ei voi havaita samankaltaisia suosikkipäiviä tai aikoja.

Iäkkäimmät pelaavat mieluiten maanantaisin. Peräti 21 % kaikista yli 70-vuotiaiden peleistä osui viime kesänä maanantaipäiville. Maanantai on myös nuorison suosiossa. 22-29-vuotiaat ovat todennäköisimmin kentällä maanantai-iltaisin.

Miten pelaaminen jakautuu kenttien kesken?

Kaikista SHG:läisten pelaamista kierroksista pelattiin Luukissa 54 % ja Lakistossa 46 %. Ero Luukin hyväksi on selkeä. Eniten siihen vaikuttavat vanhimmat ikäluokat ja naiset.

TAULUKKO 1 Eri ikäryhmien pelikierrosten jakautuminen kenttien kesken (SHG:n jäsenet)

Luukki / osuus kierroksistaLakisto / osuus kierroksista
Alle 30 v52 %48 %
30-39 v50 %50 %
40-49 v51 %49 %
50-59 v50 %50 %
60-69 v56 %44 %
yli 70 v67 %33 %
Naiset60 %40 %
Miehet52 %48 %

Mitä iäkkäämpi pelaaja on, sitä todennäköisemmin hän valitsee Luukin. Toisaalta myös kaikkein nuorimmat suosivat Luukkia hieman Lakistoa enemmän. Ikää tai sukupuolta enemmän kentän valintaan vaikuttavat kuitenkin pelitaidot.

TAULUKKO 2 Eri tasoitusryhmien pelikierrosten jakautuminen kenttien kesken (SHG:n jäsenet)                    

Luukki / osuus kierroksistaLakisto / osuus kierroksista
Alle 4,440 %60 %
4,5-11,446 %54 %
11,5-18,453 %47 %
18,5-26,458 %42 %
26,5-3663 %37 %
37-5364 %36 %
54 tai yli64 %36 %

Sukupuolellakin on väliä. Naiset tykkäävät Luukista selkeästi enemmän kuin Lakistosta.

TAULUKKO 3 Kaikki kierrokset ja niiden jakautuminen kentille sukupuolen mukaan (SHG:n jäsenet)    

Luukki / osuus kierroksistaLakisto / osuus kierroksista
Kaikki kierrokset54 %46 %
Miesten kierrokset52 %48 %
Naisten kierrokset60 %40 %

Katselin tilastoista myös, miten pelaamisen aktiivisuus vaihtelee kuukausittain. Tulos oli aika itsestäänselvä. Kesä- ja heinäkuu olivat aktiivisimmat pelikuukaudet kaudella 2022. Heinäkuun loppuun mennessä oli pelattu 57 % kaikista SHG:läisten pelaamista kierroksista. Sekin taitaa olla nou-braineri että Luukin suosio suhteessa Lakistoon oli suurimmillaan elo-syyskuussa. Syksyn koittaessa yhä useampi valitsee Luukin Lakiston sijaan.

Entä kellonajat?

Minkälaisia pelaajia kentillämme on mihinkin kellonaikaan? Pelaajaprofiili vaihtelee paljon kellonajan mukaan – mikä ei liene uutinen monellekaan. Kokosin kellonaikanäkymistä kaksi eri taulukkoa. Tämä ensimmäinen kertoo, paljonko kello on silloin, kun ikäluokasta yli puolet on aloittanut peikierroksensa.

TAULUKKO 4 Eri ikäryhmien peliajat: kellonaika, jolloin puolet ikäryhmästä tiiannut (SHG:n jäsenet)    

KellonaikaIkäluokan tiiajat kloaikaan mennessä
yli 70 vklo 1261 %
60-69 vklo 1251 %
50-59 vklo 1553 %
40-49 vklo 1549 %
30-39 vklo 1655 %
alle 30 vklo 17 59 %

Mitä iäkkäämpi, sitä aiemmin tiiauspaikalla. Sehän tiedetään – ja nyt on todistettu myös tilastoista! Entäs sitten, kun otetaan tarkasteluun ilta-ajat klo 16 jälkeen? Seuraavasta taulukosta näet, kuinka suuri osa kunkin ikäryhmän pelaajista aloittaa kierroksensa vasta klo 16 jälkeen.

TAULUKKO 5 Eri ikäryhmien peliajat: kuinka suuri osa ikäryhmästä tiiaa klo 16 jälkeen (SHG:n jäsenet)   

Ikäluokan tiiajat klo 16 jälkeen
yli 70 v5 %
60-69 v13 %
50-59 v35 %
40-49 v37 %
30-39 v44 %
alle 30 v53 %

Kaikki tätä juttua varten kootut tilastot koskevat koko pelikautta toukokuun alusta lokakuun loppuun. Mukana ovat niin viikonloppupäivät kuin loma-ajatkin.

Johtopäätösten ja analyysien tekemisen ilon jätän sinulle, hyvä lukijani. Itse ajattelin penkoa aineistoa paremmalla ajalla vähän enemmän ja miettiä, kuinka voisimme hyödyntää tietoja ensi kauden seuratoiminnan suunnittelussa. Vaikka vielä viime viikonloppuna tiiasin ja swingasin niin Luukissa kuin Lakistossakin, alkaa ajatus jo suuntautua kohti kautta 2023. Eihän sen alkuun niin kovin pitkä aika enää ole… Eihän?

6.11.2022
sanotaan että
emävalhe tilasto
mutta tosi on