Tajusin juuri mitä kaipaan. Hyvää hallintoa!

Istuin juuri puolitoista tuntia Golfliiton koulutuksessa, jossa esiteltiin golfseurojen ja -yhtiöiden käyttöön rakennettua hyvän hallinnon mallia. Golfliitto on yhdessä asiantuntijoiden kanssa koonnut laajan paketin ohjeistusta ja työkaluja, joiden avulla golfyhteisöissä voidaan arvioida niiden nykyistä hallintotapaa ja kehittää sitä toimivammaksi.

Hallintotavalla tarkoitetaan niitä käytäntöjä, joiden pohjalta yritys tai organisaatio toimii: kuinka toimintaa johdetaan ja kuinka täytetään lakien asettamat velvoitteet. Yleisten säännösten rinnalla golfyhteisöjen toimintaa ohjaavat golfseuralle laaditut säännöt ja kenttäyhtiön yhtiöjärjestys.

Golfliiton tekemät materiaalit tulevat kaikkien golfyhteisöjen käyttöön, aluksi ensikokeilijoille. Tarjolla on sähköinen palvelu, jossa voi arvioida ja työstää omia hallintotapojaan ja säilyttää niihin liittyviä dokumentteja.

Golfliiton tarkoitus on hyvä. Olemme keskustelleet aiheesta myös SHG:ssä. Kun toiminta laajenee, liikevaihto kasvaa ja henkilökunnan määrä lisääntyy, tarve systemaattiselle johtamiselle ja tehokkaalle hallitustyöskentelylle kasvaa. Silloin on hyvä, että tukena on yhteisesti hyväksytty strategia, toimivat hallitustyöskentelyn mallit, selkeät operatiiviset vastuut ja systemaattiset raportointikäytännöt.

Kaukana ovat ajat, jolloin golftoiminnan pyörittämisessä luotettiin enemmän tuuriin kuin taitoon – jos sellaisia aikoja on ollutkaan. Joka tapauksessa, nykypäivänä monipuolisen osaamisen ja kunnollisten käytäntöjen vaatimus on golfyhteisölle yhtä tärkeä kuin mille tahansa yritykselle.  

Meillä SHG:ssä tilanne on hallinnassa mutta kaikille osa-alueille ei voi antaa parhaita arvosanoja. Helppo tapa arvioida nykytilaa on katsoa, minkälaisilla materiaaleilla ja tavoilla uusi työntekijä, hallituksen jäsen tai toimikunnan jäsen perehdytetään tehtäväänsä.

Minulla on tästä omakohtainen kokemus, olen seuran uusi puheenjohtaja. Minkälaisen perehdytyksen sain?

Sain perehdytyksen edelliseltä puheenjohtajalta, Laitisen Joukolta. Koska korona jylläsi, tapasimme perehdytyksen tiimoilta kerran kasvokkain ja muutamaan kertaan etänä. Jouko kertoi siitä, minkä roolin hän seuralla ja seuran puheenjohtajalla näkee. Hänellä oli aikaa ja halua auttaa minua alkuun. Siitä iso kiitos.

Seuran säännöt kävin katsomassa yhdistysrekisteristä. Lisäperehdytystä hain kaikilta johtokunnan jäseniltä. Sain kuulla miten toimikunnissa toimitaan ja mitä odotuksia ja toiveita puheenjohtajan suuntaan on. Seuran sihteeriltä, Salmisen Mikolta, pyysin luettavakseni johtokunnan edellisen vuoden pöytäkirjat ja kaikki vuosikokousmateriaalit, jotta näkisin mitä asioita ja millä tavalla johtokunnassa oli käsitelty.

Ihan kohtuullinen perehdytys siis, mutta jotain jäin kaipaamaan. Ja se jotain oli juuri sitä mitä Golfliitto tänään koulutuksessaan esitteli. Kaipasin ihan rehellistä kirjoitettua dokumenttia siitä, mikä on seuran puheenjohtajan tehtävä. Kaipasin kirjausta siitä, mitkä asiat ovat johtokunnan vastuulla ja miten johtokunta käytännössä vastuitaan hoitaa. Kaipasin jonkunlaista kokousohjelmaa, työjärjestystä tai muuta listausta asioista, joita johtokunta ja seuran toimikunnat tekevät. Kaipasin tekstiä, kaipasin sanaa, kaipasin systeemiä. Nyt sen ymmärrän – kaipasin dokumentoitua hallintomallia.  

Johtokuntaan tuli tänä vuonna kaksi uutta jäsentä. Minkälaisen perehdytyksen he minulta saivat? En voi kehua. Keskustelun, jossa olen jollain tavalla onnistunut vakuuttamaan heidät siitä että kyllä jutut pikkuhiljaa selviävät, asia kerrallaan.

Minulla ei ollut antaa heille perehdytysopasta, joka olisi jämäkästi kertonut, mistä seuran johtokunta ja toimikunnat vastaavat, mitä ne tekevät ja miten sen tekevät. Sellainen meidän pitää nyt tehdä, ennen kuin seuraavat uudet vapaaehtoiset tulevat johtokuntaan tai toimikuntiin.

Perehdytysopas on yksi osa hyvää hallintoa. Siihen kuuluu paljon muutakin. Jos ja kun me tätä hallintoa lähdemme SHG:ssä laajemminkin kehittämään, voitte olla varmoja, että se tehdään SHG:n tyylille sopien ihmistä ajatellen, asiallisesti mutta rennolla otteella. Hyvän hallintotavan lopullinen tarkoitushan on varmistaa, että homma toimii, palvelu pelaa, kentät on kunnossa ja pelaaja nauttii.

Kiitos Esa Meriläiselle, joka johdatteli meidät aiheeseen koulutuksessa. Ainakin yhdessä päässä syttyi lamppu! Ja jos tahdot tutustua koulutussisältöihin, lue lyhyt yhteenvetoni blogin Opit -osiosta.

29.3.2022

osaispa olla

letkeällä tavalla

systemaattinen